Mislec, 2019
jeklo, les, pleksi steklo,
200 x 135 x 135 cm

Model za digitalno fotosintezo Vento-2350, 2013
jeklo, polimetilmetaakrilat, motor, print, višina 235 cm

Model za digitalno fotosintezo Z-2315, 2014
jeklo, polimetilmetaakrilat, print,
višina 231 cm

Perpetum impossibile, 2009
jeklo, višina 250 cm

Kakofonični generator, 2010
jeklo, elektromagneti, releji,
70 x 65 x 110 cm


"Zanimajo me stroji, ki so narejeni ali spremenjeni, tako da njihovo uporabnost nadomesti nova vsebina, ki je daleč od (hiper)produkcije sodobne ekonomije. Kakofonični generator ustvarja kakofonične ritme, na meji med redom in kaosom; Perpetum impossibile prenese gibanje preko vrtenja velikega kolesa na male vetrne čaše, a gibanje čaš je tako počasno, da je nemogoče, da bi naredilo veter; industrijski robot v Moebiusovem traku opravlja s prekladanjem soli delo, a nič ne proizvaja, razen treh kupov soli.
Razmišljanje, ki je podstat seriji Drevesni delec, izhaja iz človekove potrebe, da si razloži obdajajoči ga svet in mu poišče smisel ter nadalje, da ga spreminja in si ga poskuša podrediti. Umetni raj pa obravnava naš razcepljeni odnos do narave, po eni strani se od nje ograjujemo z zidovi, večslojnimi okni in čistočo, po drugi pa jo pogrešamo in ta izgubljeni stik zapolnjujemo z opremljanjem doma z naravnimi materiali, sobnimi rastlinami … Tako nastali "rastlinski" objekti so križani z oblikami in estetikami, ki izhajajo iz človekovega razvoja in kulture, kot so daljnovodni stebri, laboratorijske in pohištvene konstrukcije, "Duchampovo" stojalo za steklenice, Starckov ožemalec limon …"
(Boštjan Drinovec)


Boštjan Drinovec (r. 1973, Slovenija) je akademski kipar in magister umetnosti, od leta 2008 predava kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Je ustvarjalec AKC Metelkove Mesta in soavtor pri ureditvi njegove javne podobe. Dejaven je na področju male plastike (Mali uporniki, Lego mislec), galerijskih postavitev (Drevesni delec, Ples vetra, Oseminštiridesetkratokolisveta, Neskončni svet, Svetlobna postaja), kinetičnih (Moebiusov trak, Kakofonični generator) in zvočnih instalacij (Kymatikon, Retrofoni-ja, Zvočna postaja – v sodelovanju s Primožem Oberžanom) ter skulptur in spomenikov v javnem prostoru.


www2.arnes.si/~bdrino/
Avtor fotografije: Damjan Švarc
Avtor fotografije: Damjan Švarc